KEP Sıkça Sorulan Sorular

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, gönderenin ve alıcının belirli olduğu, içeriğin, gönderim-alım, tarih ve saatinin elektronik imza ve zaman damgası ile sabitlendiği, delil özelliği taşıyan belgeyi oluşturan ve muhafaza eden sistemin genel adıdır.

KEP Nasıl Çalışır?

  • KEP sistemi, gönderici ve alıcı kimlikleri, gönderi zamanı, teslim edilme zamanı, erişilme zamanı ve içerik bütünlüğünü kesin ve değiştirilemez olarak koruyarak, taraflardan herhangi birinin inkâr edemeyeceği yasal bir delil olarak 20 yıl süreyle saklamaktadır.
  • Gönderilerin içerikler KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır. Yazışmalarınızı KEP ile yaparak zaman kaybından kurtulurken aynı zamanda kâğıt kullanmadığınız için doğaya katkıda bulunursunuz.
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belgeleriniz gönderdiğiniz haliyle koruyan, gönderenin-alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini sağlayan, içeriği yasal olarak geçerli kılan ve kesin delil haline getiren bir sistemdir.
  • KEP üzerinden gönderi yapabilmek için, alınmış olan kep paketi gönder-al paketi olmalı ve işlem yetkilisi e-imzaya sahip olmalıdır, e-İmzası olmayan işlem yetkilisi sadece gelen gönderileri görebilir. 

Neden KEP Kullanılmalıdır?

Günümüzde ticari faaliyet alanlarında Elektronik Posta çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sistemi kanuni açıdan delil sayılabilecek özelliklere sahip değildir. Bu bağlamda yasalar nezdinde kanuni geçerliliği olması gereken Tebligat ve bunun gibi e-mail gönderilerinin mutlaka KEP ile yapılması gerekmektedir. Bu manada, şirketler için, yasal olarak göndermek istediğiniz her e-mailde KEP kullanmalısınız.

KEP Kullanmanın Avantajları Nedir?

 Gönderinin ilgili kişiye gönderilip gönderilmediğini, ulaşıp ulaşmadığını, gönderilen epostaya erişilip erişilmediğini, e-postanın iletilme zamanını, içeriğin değişmediğini belgeler ve hukuken geçerli delil oluşturacak şekilde muhafaza eder.

KEP Nerede Kullanılır?

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

KEP Nasıl Alınır?

KEP'te işlem yetkilisi olacak kişi ile yüzyüze kimlik tespiti mecburiyeti vardır.Bu nedenle KEP'te işlem yetkilisi olacak kişi TÜRKTRUST'ın bulunduğu illerdeki ofislerden şahsen başvuru yapabilir.

Bireysel KEP almak için ne gereklidir?

Adına bireysel kep almak isteyen kişi, nüfus cüzdanı veya ehliyet aslı ile şahsen Türktrust ofislerinden başvuru yapabilir.

Kurumsal KEP almak için ne gereklidir?

Kurumsal KEP başvurularında; Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Şirket yetkilisinin imza sirküsü ve şirketin faaliyet belgesi veya ticari sicil tasdiknamesi gereklidir. İşlem yetkilisi olacak kişi, nüfus cüzdanının veya ehliyetinin aslı ve bu belgelerin fotokopileri ile TÜRKTRUST ofislerine başvuru yapabilir.

KEP Paketleri nelerdir?

Sadece AL paketi ve Gönder-AL paketi mevcuttur. Sadece AL paketinde KEP gönderilerini görürsünüz. KEP gönderisi yapamazsınız. Gönder-AL paketinde ise, hem gelen KEP gönderilerini görür hemde KEP gönderisi yapabilirsiniz.

Kaç yıllık KEP alınabilir?

1 yıllık veya 3 yıllık alınabilir.

İşlem yetkilisi olacak kişi e-imza almalı mıdır?

KEP'te işlem yetkilisi olacak kişi e-imza almalıdır. Bireysel -sadece AL paketini alan kişilerin e-imza almasına gerek yoktur. Onun dışında tüm paketlerde e-imza alınması zorunludur. Kep adresini aktifleştirirken imzalanacak sanal sözleşme için e-imza gereklidir. Ayrıca kep gönderileri karşı tarafa elektronik imza ile imzalanarak gönderilir. Dolayısıyla Gönder-AL paketini alan işlem yetkilileri gönderi yapabilmek içinde e-imza almalıdır.

Müşteri Hizmetleri 0850 222 444 6