IIS 5-6 –ALT KÖK SERTİFİKASI VE SSL SERTİFİKASININ YÜKLENMESİ

Alt Kök Sertifikasının Yüklenmesi

 • Başlat‘ı tıklayın, sonra Çalıştır’ı tıklayın...
 • Mmc yazın, Tamam’ı tıklayın. Microsoft Yönetim Modülü açılacaktır.
 • Dosya menüsünden Ek Bileşen Ekle/Kaldır ‘ı tıklayın.
 • Ekle’yi tıklayın.
 • Sertifikalar’ı seçin, sonra Ekle’yi tıklayın.
 • Bilgisayar Hesabı’nı seçin ve sonra İleri'yi tıklayın.
 • Yerel Bilgisayar’ı seçin, ardından Bitir'i tıklayın.
 • Tek Başına Ekle penceresini kapatın ve Tamam’ı tıklayın.
 • Konsol 1 penceresinde, Sertifikalar klasörünü genişletmek için +yı tıklayın.
 • Farenin sağ tuşuyla Alt Kök Sertifika Üreticileri’ni tıklayın, Tüm Görevler’in üzerine gelin ve Getir’i tıklayın.
 • Devam’ı tıklayın.
 • Sertifika dosyasını bulmak için Ara’yı tıklayın.
 • Açılan pencerede dosya tipi *.p7b olacak şekilde arama yapın.
 • Doğru olan Alt Kök Sertifikası seçerek, ’ı tıklayın.
 • Sertifika Yükleme Sihirbazı penceresinde, Tamam‘ı tıklayın.
 • Tüm Sertifikaları Takip eden Bölüme Yükle’yi seçin, sonrasında Ara’yı tıklayın.
 • Sertifika Bölümünü Seçin penceresinde, Alt Kök Sertifika Üreticileri’ni seçin ve Tamam’ı tıklayın.
 • Sertifika Yükleme Sihirbazı penceresinde, Devam’ı tıklayın.
 • Tamam’ı tıklayın.
 • Konsol 1 penceresini kapatın, sonrasında konsol ayarlarını kapatmak için Hayır’ı tıklayın.

SSL Sertifikasının Yüklenmesi

 • Başlat‘ı tıklayın, Yönetim Araçları’nıseçin, ve sonra Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.
 • Yerel Bilgisayar’da + simgesini tıklayın.
 • WebSiteleri’nde + simgesini tıklayın.
 • Farenin sağ tuşuyla yükleyeceğiniz sunucu sertifikasını tıklayın, ve sonra Özellikler’i tıklayın.
 • Varsayılan Web Sitesi Özellikleri penceresinde, Dizin Güvenliği’ni tıklayın.
 • Sunucu Sertifikası’nı tıklayın, ve sonra Devam’ı tıklayın.
 • IIS Sertifika Sihirbazı penceresinde, Bekleyen İstemi İşleme ve Sertifikayı Yükleme’yi seçin,ve sonra Devam’ı tıklayın.
 • Ara’yı tıklayın.
 • Dosya tipi olarak tüm dosya türlerini seçin (*.*), sunucunuza ait .crt dosyasını seçin, ve sonra ’ı tıklayın.
 • IIS Sertifika Sihirbazı penceresinde, Devam’ı tıklayın.
 • Sitenizin kullanacağı portu seçin ve Devam’ı tıklayın.
 • Sertifika Özeti’nidoğrulayın,ve sonra Devam’ı tıklayın.
 • Bitir’i tıklayın.
Müşteri Hizmetleri 0850 222 444 6