Seçilmiş Projeler

İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Projesi

Proje Konusu


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında yeni yazılım geliştirme, teknik yardım masası, bakım ve destek hizmetlerinin sağlanması.

Katar Merkez Bankası Projesi

Proje Konusu


Katar Merkez Bankası bünyesinde kurulu “elektronik sertifika hizmetleri yönetim yazılımına (certificate authority odüle ent software)” entegre olarak çalışacak, donanım güvenlik modülü (hardware security odüle – HSM) ile çalışan zaman damgası sunucu yazılımı (SPIRA) kurulumu ile elektronik imza ve diğer açık anahtar altyapısı (public key infrastructure – PKI) işlevlerini gerçekleştirecek yazılım kütüphanesinin (ARNICA) temini.

E-Haciz Projesi

Proje Konusu


Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Türkiye’de hizmet veren bankalar arasında, vergi mükelleflerinin vergi dairelerine olan borçlarına istinaden haciz işlemleri için gerekli bilgi, belge ve bildirimlerin; güvenlik ve tutarlılık ilkeleri göz önünde bulundurularak ortak bir protokol vasıtasıyla çift yönlü iletilmesini sağlayan yazılım.

E-İhale Projesi

Proje Konusu


Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yapılan Kamu İhalelerinin, geliştirilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile Online olarak internet üzerinden yapılabilir duruma getirilmesi planlanmıştır.Banka tarafından hazırlanan banka referans mektuplarına ilişkin bilgilerin, (EKAP) ve banka üzerinden kurulacak güvenli bir internet protokolü üzerinden anlık (online) EKAP’a aktarılması ve EKAP üzerinden ihaleleri yapan idareler tarafından sorgulanmasıdır.