E-Haciz Projesi

E-Haciz Projesi

Proje Konusu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Türkiye’de hizmet veren bankalar arasında, vergi mükelleflerinin vergi dairelerine olan borçlarına istinaden haciz işlemleri için gerekli bilgi, belge ve bildirimlerin; güvenlik ve tutarlılık ilkeleri göz önünde bulundurularak ortak bir protokol vasıtasıyla çift yönlü iletilmesini sağlayan yazılım.

TÜRKTRUST Tarafından Sağlanan Hizmetler

  • » Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen verileri elektronik imza oluşturma/doğrulama, kullanıcı erişim kontrolü, şifreleme/şifre çözme işlemleri gibi protokolde belirlenmiş süreçlerden geçirerek temel bankacılık sistemine ileten ve temel bankacılık sisteminden aldığı paketleri de güvenlik açısından aynı süreçlerden geçirip Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktaran SEKOYA yazılımı geliştirilmiştir. SEKOYA, web servis tabanlı, veritabanı ile entegre ve güvenlik modülleri içeren, çalışma prensipleri içinde tüm süreçler için detaylı sorgulama ve raporlama özelliği bulunan bir yazılımdır.
  • » Bankalara Gelir İdaresi Başkanlığı ile iletişimde gerek duyacakları elektronik imza sertifikalarının (Nitelikli Elektronik Sertifika – NES) verilmesi; zaman damgası hizmetlerinin ve bu sertifikaların yaşam döngüsüyle ilgili diğer tüm ESHS hizmetlerinin sağlanması.
  • » SEKOYA yazılımı Banka açık sistemler tarafına kurulumu yapılarak, bankacılık sistemine entegre edilerek temel bankacılık işlemleri ile entegre çalışmaktadır.
  • » Yazılımın geliştirme sürecini kendi bünyesinde tamamlamayı tercih eden bankalara elektronik imza ve zaman damgası oluşturma ve doğrulama kütüphanesi yazılımı sağlanması ve entegrasyon danışmanlığı hizmetleri.
  • » E-Haciz Protokolünün geliştirilmesi, uygulanması ve mimarisi konularında danışmanlık hizmetleri.
  • » E-Haciz ve elektronik imza alanında sürekliliğin sağlanması için bakım ve güncelleme desteği.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Proje 2008 yılının Temmuz ayında başlamış olup, bankalarda entegrasyonlar tamamlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.