E-İhale Projesi

E-İhale Projesi

Proje Konusu

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yapılan Kamu İhalelerinin, geliştirilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile Online olarak internet üzerinden yapılabilir duruma getirilmesi planlanmıştır.

Banka tarafından hazırlanan banka referans mektuplarına ilişkin bilgilerin, (EKAP) ve banka üzerinden kurulacak güvenli bir internet protokolü üzerinden anlık (online) EKAP’a aktarılması ve EKAP üzerinden ihaleleri yapan idareler tarafından sorgulanmasıdır.

Bu yolla ihalelere EKAP üzerinden teklif veren istekliler tarafından geçici teminat mektuplarının ve banka referans mektuplarının kağıt olarak idarelere sunulması zorunluluğu ortadan kalkacaktır.

TÜRKTRUST Tarafından Sağlanan Hizmetler

  • » Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından gönderilen verileri; elektronik imza oluşturma/doğrulama, kullanıcı erişim kontrolü işlemleri gibi protokolde belirlenmiş süreçlerden geçirerek temel bankacılık sistemine ileten ve temel bankacılık sisteminden aldığı paketleri de güvenlik açısından aynı süreçlerden geçirip KİK sistemine aktaran CEDRA yazılımı geliştirilmiştir. CEDRA, web servis tabanlı, veritabanı ile entegre ve güvenlik modülleri içeren, çalışma prensipleri içinde tüm süreçler için detaylı sorgulama ve raporlama özelliği bulunan bir yazılımdır.
  • » Bankalara KİK ile iletişimde gerek duyacakları elektronik imza sertifikalarının (NES) verilmesi, zaman damgası hizmetlerinin ve bu sertifikaların yaşam döngüsüyle ilgili diğer tüm ESHS hizmetleri.
  • » CEDRA yazılımının banka açık sistemler tarafına kurulumu yapılarak, bankacılık sistemine entegre edilerek temel bankacılık işlemleri ile entegre çalışması sağlanmıştır.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Kasım 2009 tairihinde başlayan proje, Haziran 2010’da tamamlanmıştır.