Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge Merkezi

TÜRKTRUST, 14.05.2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi" olarak yetkilendirilmiştir.

Ar-Ge Vizyonu

Şirketin Ar-Ge vizyonu, elektronik imza, elektronik mühür, güvenli veri işleme ve saklama, güvenli kimlik doğrulama gibi stratejik önemi haiz bilgi güvenliği alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürüterek ulusal katma değeri arttıracak ürün ve hizmet üretmek ve sağlamaktır.

Ar-Ge Misyonu

Ulusal bilişim sektörüne katkı sağlamak. Teknolojik yenilikler yaratmak, yenilikleri şirket yararına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak biçimde ticarileştirmek. Üniversite ve diğer Ar-Ge kuruluşlarıyla yakın iş birliği geliştirerek ülkede bilgi birikiminin artmasına katkı sağlamak. Türkiye'deki e-devlet ve e-dönüşüm projelerinde pay sahibi olmak, orta vadede teknolojilerini ihraç edebilir hale gelmek.

Faaliyetler

  • Üniversite-Sanayi iş birlikleri
  • Yurt dışı Ar-Ge ortaklık çalışmaları
  • Patent çalışmaları
  • Tescilli markalar
  • Akademik yayınlar
  • Sektörel dergilerde yayınlar
  • Kritik teknolojiler odak grup çalışmaları
  • Konferans, seminer, panel katılımları